Tag: máy cắt decal Jiachen

Máy cắt decal Jiachen

Máy cắt decal Jiachen – Một sản phẩm của công ty Jiachen (An Huy – Trung Quốc). Công ty Jiachen bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ, Nhà máy và Trung tâm Tiếp thị, bao gồm cả chi nhánh An Huy, 6 chi nhánh tại Thượng Hải, Quảng Châu… Bên cạnh, có hơn 40