Tag: kỹ thuật in chuyển nhiệt hình ảnh

Kỹ thuật in, ép chuyển nhiệt hình ảnh lên chất liệu vải

In chuyển nhiệt hình ảnh lên chất liệu vải là một phương pháp rất phổ biến trong ngành in ấn decal. Decal chuyển nhiệt có thể sử dụng được trên mọi chất liệu vải, bông, cói…. Thường thì phương pháp này được ứng dụng trong kỹ thuật in chuyển nhiệt áo cầu thủ bóng đá,